DevAccess Crash

1.2.0 patch after I got my facebook login.

Game crashes when launcher comes on. Se image.

Update: Tryed to start the game in Safemode with Network on, still crashed

It says on https://inovaestudios.com/Battlescape/Access, “Log and crash reports are placed into your documents/Infinity Battlescape/Logs folder”.

But under documents I only have “I-Novae Launcher” and “Battlescape_Prototype” folder. Both empty. Is there someplace else where there is a crash log?

Are you sure you don’t have an “Infinity Battlescape” folder? I think it would be odd if you didn’t.

Also, this should really be in the dev access forum.

The issue is that the crash is in INovaeLauncher which is a separate application - one that doesn’t have anywhere near the debugging facilities that the game does. Can you email us the contents of that error dialog box and also check your system event log to see if there’s any errors associated with INovaeLauncher that were created?

Update 2: Just installed it on my gf’s pc and it starts up fine. She also has Win 7 as I do. Not sure where the problem is as I allways belived my was much more up to date then hers.

We have almost identical PCs as I bought 2 of the same a while ago. The only thing that is changed is that I updated my gfx card to 970.

Are you running the latest drivers?

Checking nvidia drivers now:

The box:

Problemsignatur:
Navn pÄ problemhendelse: CLR20r3
Problemsignatur 01: INovaeLauncher.exe
Problemsignatur 02: 0.1.0.0
Problemsignatur 03: 56d70325
Problemsignatur 04: mscorlib
Problemsignatur 05: 4.6.1055.0
Problemsignatur 06: 563c113c
Problemsignatur 07: 3791
Problemsignatur 08: 1e
Problemsignatur 09: A4DH5WWIWWW1YJTMP0C0KV4ZWCALU4IN
OS-versjon: 6.1.7601.2.1.0.768.3
ID for nasjonal innstilling: 1044
Tilleggsinformasjon 1: a2d6
Tilleggsinformasjon 2: a2d6a73b9789041c1d12206defa91b8d
Tilleggsinformasjon 3: 81f0
Tilleggsinformasjon 4: 81f0b1480d7235ecfe3eaf7213f83f74

Les vÄr personvernerklÊring pÄ Internett:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0414

Hvis personvernerklÊringen pÄ Internett ikke er tilgjengelig, kan du lese personvernerklÊringen frakoblet:
C:\Windows\system32\nb-NO\erofflps.txt

Atm Im running 358.87 version. I will update now to 362.00 and see how it goes.

Its in norwegian so I will try to do fast translation:

Problemsignature:
Name for problemevent:: CLR20r3
Problemsignature 01: INovaeLauncher.exe
Problemsignature 02: 0.1.0.0
Problemsignature 03: 56d70325
Problemsignature 04: mscorlib
Problemsignature 05: 4.6.1055.0
Problemsignature 06: 563c113c
Problemsignature 07: 3791
Problemsignature 08: 1e
Problemsignature 09: A4DH5WWIWWW1YJTMP0C0KV4ZWCALU4IN
OS-versjon: 6.1.7601.2.1.0.768.3
ID for national setting: 1044
Additional information 1: a2d6
Additional information 2: a2d6a73b9789041c1d12206defa91b8d
Additional information 3: 81f0
Additional information 4: 81f0b1480d7235ecfe3eaf7213f83f74

Can you take a look at what’s in that file?

Its in norwegian tho:

PersonvernerklÊring for Microsofts Error Reporting Service nÄr Windows 7 er koplet fra nettet

Hvis du Þnsker de nyeste opplysningene om personvern, kan du se personvernerklÊringen nÄr Windows 7 er koplet til nettet, pÄ adressen:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104288

HVA DENNE FUNKSJONEN GJØR

Ved hjelp av Microsofts Error Reporting Service kan Microsoft og Microsoft-partnere diagnostisere problemer i programvaren du bruker, og tilby lÞsninger. Ikke alle problemer har lÞsninger, men hvis lÞsninger er tilgjengelige, tilbys de som trinn for Ä lÞse et problem du har rapportert eller som oppdateringer du kan installere. Noen lÞsninger fÞlger ogsÄ med i oppdateringspakker og fremtidige versjoner av programvaren for Ä forhindre problemer og for Ä gjÞre programvaren mer stabil.

Microsoft Error Reporting Service inneholder ogsÄ Setup Repair, en feilrapporteringstjeneste som kan kjÞre under Windows-installasjonen hvis det oppstÄr et problem.

INFORMASJON SOM SAMLES INN, BEHANDLES ELLER SENDES

Mange AV Microsofts programmer, deriblant Windows 7, er laget for Ä fungere sammen med rapporteringstjenesten. Hvis det oppstÄr et problem i et av disse dataprogrammene, kan du fÄ spÞrsmÄl om du Þnsker Ä rapportere det. Hvis du er vert for virtuelle maskiner som bruker et Windows operativsystem, kan rapporter generert av Windows-operativsystemet for Microsofts Error Reporting Service omfatte opplysninger om virtuelle maskiner.

Rapporteringstjenesten samler inn opplysninger som er nyttige for diagnostisering og lÞsing av problemet som har oppstÄtt, for eksempel:

  • Hvor problemet oppstod i programvaren eller maskinvaren
  • Problemets type eller alvorlighetsgrad
  • Filene som bidrar til Ă„ beskrive problemet
  • Grunnleggende informasjon om programvare og maskinvare
  • Tidligere programvareytelse og kompatibilitetsproblemer

Disse rapportene kan utilsiktet inneholde personlige opplysninger. En rapport som inneholder et Þyeblikksbilde av et datamaskinminne, kan inneholde navnet ditt, en del av dokumentet du arbeidet med, eller data du nylig sendte til et webomrÄde. Hvis det er sannsynlig at en rapport inneholder denne typen opplysninger, spÞr Windows om du vil sende denne informasjonen, selv om du har aktivert automatisk rapportering via alternativet Anbefalte innstillinger eller i Kontrollpanel. Dermed fÄr du mulighet til Ä se over rapporten fÞr du sender den til Microsoft. Rapporter som inneholder filer og data, kan lagres pÄ datamaskinen til du har mulighet til Ä se gjennom dem og sende dem, eller etter at de er sendt.

Hvis en feilrapport inneholder personlige opplysninger, bruker ikke Microsoft opplysningene til Ä identifisere eller kontakte deg. Hvis du aktiverer automatisk rapportering gjennom alternativet Anbefalte innstillinger under installasjonen eller i Kontrollpanelet, sender rapporteringstjenesten automatisk grunnleggende informasjon om hvor problemene oppstÄr, men disse rapportene inneholder ikke detaljene som beskrives ovenfor.

Etter at du har sendt en rapport, kan rapporteringstjenesten eventuelt be deg om flere opplysninger om feilen du var utsatt for. Hvis du velger Ă„ oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse i denne informasjonen, blir feilrapporten personlig identifiserbar. Microsoft kan kontakte deg og be om ytterligere informasjon for Ă„ bidra til Ă„ lĂžse problemet du rapporterte.

Microsofts Error Reporting Service genererer en globalt unik identifikator (GUID) som lagres pÄ datamaskinen og sendes sammen med feilrapporter for Ä gi en entydig identifikasjon av datamaskinen. GUIDen er et tilfeldig generert tall. Det inneholder ingen personlig informasjon og brukes ikke til Ä identifisere deg. GUIDen brukes til Ä fastslÄ hvor utbredt den mottatte tilbakemeldingen er og hvordan den skal prioriteres. Ved hjelp av GUIDen kan Microsoft for eksempel skille én kunde som opplever et problem hundre ganger, fra hundre kunder som opplever det samme problemet én gang.

BRUK AV INFORMASJON

Microsoft bruker informasjon om feil og problemer til Ä forbedre Microsofts produkter og tjenester, samt tredjeparters programvare og maskinvare som er laget for Ä brukes med disse produktene og tjenestene. Microsofts ansatte, underleverandÞrer, forhandlere og partnere kan fÄ tilgang til informasjon som samles inn av rapporteringstjenestene. Denne informasjonen brukes imidlertid bare til Ä reparere eller forbedre Microsofts produkter og tjenester, samt tredjeparts programvare og maskinvare som er laget for Ä brukes med Microsofts produkter og tjenester.

Microsoft kan dele akkumulert informasjon om feil og problemer med andre. Microsoft bruker akkumulert informasjon til statistisk analyse. Akkumulert informasjon inneholder ikke spesifikk informasjon fra individuelle rapporter, og den inneholder heller ikke personlige eller konfidensielle opplysninger som kan ha blitt samlet inn fra en rapport.

Med unntak av det som er beskrevet i denne erklÊringen, vil de personlige opplysningene du oppgir, ikke bli overfÞrt til tredjeparter uten ditt samtykke. Vi leier fra tid til annen inn andre selskaper som leverer begrensede tjenester pÄ vÄre vegne, som for eksempel utfÞring av statistisk analyse. Vi gir disse selskapene bare det minimum av personlige opplysninger som er nÞdvendig for Ä levere tjenesten, og de har ikke rett til Ä bruke opplysningene til andre formÄl.

Microsoft kan aksessere eller utlevere informasjon om deg, deriblant innholdet i vÄr kommunikasjon, med henblikk pÄ Ä: (a) overholde loven eller besvare lovmessige forespÞrsler eller juridiske prosesser, (b) beskytte rettighetene eller eiendelene til Microsoft eller vÄre kunder, deriblant hÄndhevelse av vÄre avtaler eller policyer som regulerer din bruk av programvaren, eller © handle etter en antakelse i god tro om at slik aksessering eller fremlegging er nÞdvendig for Ä beskytte den personlige sikkerheten til Microsofts ansatte eller kunder eller offentligheten.

Informasjon som samles inn av eller sendes til Microsoft av Windows 7, kan lagres og behandles i USA eller andre land der Microsoft eller Microsofts tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandÞrer har lokaler. Microsoft fÞlger Safe Harbor-avtalen, som er vedtatt av U.S. Department of Commerce (Det amerikanske handelsdepartementet), angÄende innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU.

VALG OG KONTROLL

Hvis du velger de anbefalte innstillingene under oppsettet av Windows 7, sendes grunnleggende informasjon om feil automatisk til Microsoft. Hvis det er nÞdvendig med en mer detaljert feilrapport, bes du om Ä se gjennom den fÞr den sendes. Du kan nÄr som helst endre denne innstillingen ved Ä gÄ til Handlingssenter i Kontrollpanel.

SIKKERHETSPRAKSIS

Microsoft forplikter seg til Ä bidra til Ä beskytte dine personlige opplysninger. Vi bruker en rekke typer sikkerhetsteknologi og -prosedyrer for Ä bidra til Ä beskytte opplysningene mot uautorisert aksessering, bruk eller fremlegging. Vi lagrer for eksempel informasjonen fra deg pÄ datasystemer med begrenset tilgang som er plassert i kontrollerte omgivelser.

FLERE OPPLYSNINGER

Hvis du har spÞrsmÄl om denne personvernerklÊringen, ber vi deg kontakte oss ved Ä sende inn spÞrsmÄl via Internett til avdelingen for tilbakemelding om personvern pÄ adressen

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=9634754 (kan vÊre pÄ engelsk)

Windows 7 Offline Privacy Statement for the Microsoft Error Reporting Service
c/o Microsoft Privacy Response Center
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Ok that’s just a privacy statement. Did you see anything in your system event log? (Hit the windows key and type in event and it should popup as Event Viewer or something like that).

As I do not understand this, I will just post alot of stuff and you see if you can figure out anything.

Source: Application Error
Programnavn med feil: INovaeLauncher.exe, versjon: 0.1.0.0, tidsangivelse: 0x56d70325
Modulnavn med feil: KERNELBASE.dll, versjon: 6.1.7601.19135, tidsangivelse: 0x56a1c9ac
Unntakskode: 0xe0434352
Feilforskyvning: 0x000000000000965d
Feil prosess-ID: 0x1ca8
Feil starttid for program: 0x01d1766fefaca503
Feil programbane: C:\Program Files\Infinity Battlescape Prototype\Bin\x64\Release\INovaeLauncher.exe
Feil modulbane: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Rapport-ID: 324982df-e263-11e5-bbc9-bc5ff435610f

Source: .NET Runtime
Application: INovaeLauncher.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException
at System.Collections.Generic.Dictionary`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].get_Item(System.__Canon)
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.FontFamilyAdapter.get_Name()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.Core.Handlers.FontsHandler.AddFontFamily(TheArtOfDev.HtmlRenderer.Adapters.RFontFamily)
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.WpfAdapter
ctor()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.WpfAdapter
cctor()

Exception Info: System.TypeInitializationException
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.WpfAdapter.get_Instance()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.HtmlContainer
ctor()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.HtmlControl
ctor()
at Launcher.Controls.MainViewControl+<>c__DisplayClass19_0.b__1()
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
at Launcher.App.Main()

Source: Application Error
Programnavn med feil: INovaeLauncher.exe, versjon: 0.1.0.0, tidsangivelse: 0x56d70325
Modulnavn med feil: KERNELBASE.dll, versjon: 6.1.7601.19135, tidsangivelse: 0x56a1c9ac
Unntakskode: 0xe0434352
Feilforskyvning: 0x000000000000965d
Feil prosess-ID: 0x1bf8
Feil starttid for program: 0x01d1766e3584229b
Feil programbane: C:\Program Files\Infinity Battlescape Prototype\Bin\x64\Release\INovaeLauncher.exe
Feil modulbane: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Rapport-ID: 78053aaf-e261-11e5-bbc9-bc5ff435610f

Source: .NET Runtime
Application: INovaeLauncher.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException
at System.Collections.Generic.Dictionary`2[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].get_Item(System.__Canon)
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.FontFamilyAdapter.get_Name()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.Core.Handlers.FontsHandler.AddFontFamily(TheArtOfDev.HtmlRenderer.Adapters.RFontFamily)
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.WpfAdapter
ctor()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.WpfAdapter
cctor()

Exception Info: System.TypeInitializationException
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.Adapters.WpfAdapter.get_Instance()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.HtmlContainer
ctor()
at TheArtOfDev.HtmlRenderer.WPF.HtmlControl
ctor()
at Launcher.Controls.MainViewControl+<>c__DisplayClass19_0.b__1()
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
at Launcher.App.Main()

It looks like you’re missing a font. Unfortunately it doesn’t do anything to tell us which font you’re missing.

Can you put up a list of fonts that are neccessery and let me just update all the fonts you are useing?

You could try copying all the fonts from your gfs pc to yours?

Sounds good. Will try.

If possible, maybe try to identify which fonts were missing in case other people have the issue (I believe someone else already has).

So I’ve copied 312 fonts from my gf’s computer to USB drive. Now how can I do this and find out which is the one making the error without doing Install One > Test > Install One > Test?